Chcem predať

Predaj nehnuteľnosti patrí k zásadným životným rozhodnutiam každého z nás a preto je dôležité akým spôsobom budete predávať Váš majetok.

V prvom rade je potrebné si povedať aká je vaša predstava a zámer predaja. Taktiež akú máte predstavu o cene, túto cenu si môžete s vašou nehnuteľnosťou porovnať s inými nehnuteľnosťami, ktoré sa predávajú, alebo prezentujú na internete na rôznych portáloch predaja vo vašom okolí, aby ste nastavili cenu správne. Súčasťou nastavenia ceny je rýchlosť predaja, ak potrebujete predať naozaj rýchlo, tak väčšinou predstava vašej ceny nebude adekvátna s aktuálnou situáciou na realitnom trhu. Ak je u Vás situácia, že Vás tzv čas „netlačí“, tak sa môže nastaviť cena taká, aby bola konkurenčne schopná predaja. Záleží na viacero faktoroch ako napríklad:

Poschodie, rekonštrukcia, balkón, pivnica, lokalita atď. Ďalšou hlavnou súčasťou predaja je prezentácia nehnuteľnosti. Pri predaji je veľmi dôležité ako odprezentujete Váš majetok, čo znamená, že je dôraz na kvalitu fotografií – my tomu hovoríme katalógová prezentácia. Príde fotograf a kvalitne nafotí vašu nehnuteľnosť tak, aby zaujala čo najväčší možný potenciál nových zákazníkov.

„Veď predsa obal predáva, nie ?„

Tešíme sa spoluprácu s vami


Informácie o nehnuteľnosti

Prílohy

Poznámka: Môžete nahrať viacero príloh súčasne