O nás

Realitná činnosť vznikla prirodzeným vývojom obchodných krokov, ktoré robíme vo viacerých segmentoch.

Cieľom našej práce je dosiahnuť výsledok v čo najkratšom možnom termíne k maximálnej spokojnosti zákazníka. Riadime sa 3 hlavnými poslaniami:

Jednoduchosť, Transparentnosť, Efektivita

Naša práca sa odvíja od profesionálne vyškolených pracovníkov spojenou s odbornosťou v realitách.

S našim zákazníkom uzatvárame dohodu o partnerstve pri predaji jeho nehnuteľnosti.

V dlhodobosti je známe porekadlo „Náš zákazník-náš pán“, áno týmto porekadlom sa riadime aj my, skôr toto porekadlo meníme na partnerstvo.

Víziou a cieľom našej spoločnosti je vytvárať prostredie pre zákazníkov, ktorí budú s plnou dôverou nechávať predaj na našu spoločnosť. Súčasťou nášho cieľa je budovať vysoko kvalitnú službu, preto si dávame veľmi záležať na výbere a náročnosti kandidátov pre našu spoločnosť.

„Každý obchod je o ľudoch a kvalita ľudí vytvára silu firmy.“

„Ak chcete v živote vybudovať silnú spoločnosť, najskôr musíte vybudovať ľudí.“

Tomáš Baťa